Om koret‎ > ‎

Sangpedagogisk profil

Energi og sangglede er sentrale stikkord. Bevegelse og lek er også noe av det som vil prege øvelsene, og vi tenker at vi synger med hele kroppen! Vi vil gjennom øvelser og fellesskap i koret bidra til trygghet i forhold til det å opptre og stå fram i ulike sammenhenger – ikke bare scenisk.

Vi vil jobbe med å utvikle sangstemmen og gehøret. Repertoaret er variert og fengende, vi synger både unisont (enstemt) og flerstemt. Vi opptrer på ulike arrangement på skolen og i nærmiljøet, og kanskje du vil få mulighet til å synge solo?

Det å synge i kor er ikke bare utviklende for sangstemmen, faktisk for hele mennesket, bl.a.: pust- og kroppsholdning, konsentrasjon, kreativitet og evne til langsiktig planlegging. Og ikke minst håper vi at skolekoret kan være med å styrke samarbeidsevner og omtanke for andre.

Styret og dirigenten ønsker å bidra til positive og minnerike opplevelser i et slikt fellesskap!

Vi opptrer på steder i lokalmiljøet blant annet Hovseterhjemmet og i Voksen kirke, i tillegg til at vi stiller opp på skolens arrangement.

Vi gjennomfører ikke prøvesang eller annen vurdering av hvordan du synger. Hensikten er å ha det gøy med musikk! Sangene vi synger er varierte og morsomme.

Comments