Om koret‎ > ‎

Dirigenten

Dirigent for koret er Stine Muri.
Stine har siden barndommen vært en aktiv vokalist. Hun har sunget mye i kor, vært med på å sette opp flere musikaloppsetninger, jobbet som vokalist og koret ved flere kjente events, bl.a. med et gospelkor i barnefilmen "Mormor og de åtte ungene". I dag er hun dirigent for flere barnekor, jobber med egne musikalske prosjekter og synger i Oslo Hit Ensemble. 
Stine har sin utdannelse fra Høgskolen i Staffeldsgate innen musikk, og Høgskolen i Telemark innen praktisk-pedagogisk utdannelse; fagdidaktikk i musikk.
Viktige elementer i Stines undervisning er:
-      Sangglede! Det aller viktigste er å ha det gøy med sangen og musikken, og å oppleve mestring.
-      Musikalsk utvikling gjennom allsidig repertoar, lek og ulike øvelser som trener bl.a. stemme, pust og holdning.
-      Fellesskap. At barna opplever trygghet og tilhørighet. Å synge i kor er utviklende for både sangstemmen og for hele mennesket.
-      Medbestemmelse: at barna får komme med ønsker og innspill til hva de vil synge og gjøre. 


Comments