Om koret

Koret har en ikke religiøs og nøytral profil, men holder ofte konserter og deltar på arrangementer i skolens «nærkirke», Voksen kirke.

Vi ønsker at barna gjennom å delta i koret skal få et godt forhold til musikk, sin egen stemme og det å stå frem foran publikum. For å få til dette er vi avhengig av at alle er med å bidra:

Styret ved å legge til rette, dirigent i forhold til å bidra med det kunstneriske, foreldre ved å motivere barna, stille opp på arrangement og betale kontingent og barna ved å være interessert i sang og ønske om å utvikle sangstemmen og gehøret.

Koret er også avhengig av at barna møter på øvelsene og at det er ro. Barna bør ha med en perm med plastlommer til sangene på øvelsene. Dette gjør at barna lettere får oversikt over sanger,  og at øvelsene kommer raskere i gang.Comments