Medlemskap

Klikk på linken Innmelding og fyll inn skjemaet.

Innen et par dager vil dere få en mail med bekreftelse om at deres barn er innmeldt og at dere er registrert på medlemslisten.


Pris pr. semester er kr 600,- pr. barn

Kontigenten betales til konto nr 6051 06 07344. 

Frist for innbetalinger  er 1. oktober og  15. februar. 

Husk å merke betalingen med barents navn og klasse.


Korets uniform består av korgenser og t-skjorte.


Utmelding skal skje skriftelig ved å sende mail til post@voksenskoleskor.net 
Comments