Miniledere

Korets 7. klassinger vil også i år få mulighet til å delta på Minilederkurs tre ganger i halvåret .


Stine kommer til å varsle kurs senest en uke før samlingene.

Miniledere vil fungere som ledere for andre grupper av koret på noen av aktivitetene,
Comments